NI MANJEG BIĆA NI BURNIJIH EMOCIJA

Nije prijatno kada dete ima ispad besa i nezadoljstva ili temper tantrum-izraženiji izliv besa, ispraćen vikom, udaranjem, ujedanjem drugih… Ovo su situacije u kojima se s jedne strane testira strpljenje i doslednost roditelja, što su osnove pozitivne discipline, dok sa druge strane je prilika za učenje deteta regulaciji emocija. Za početak „ne padajte“ na napade…