Svesni smo da je vreme najvredniji resurs i u želji da vas podržimo tokom roditeljstva pripremili smo video lekcije koje gledate shodno svojoj organizaciji. 

Tokom edukacije upoznajete se kako:

 • primeniti vaspitni stil koji je baziran na uzajamnom poštovanju i granicama
 • podstiću decu da pokažu svoje emocije na adekvatan način
 • da postavimo granice i da naučimo decu istom
 • da podstaknemo decu da budu odgovorna i nezavisna
 • da budemo smiren i dosledan roditelj
 • prepoznati koje pogrešne ciljeve roditelj ohrabruje kod deteta
 • izgraditi samopouzdano dete
 • naučiti dete da se zauzme za sebe
 • prilagoditi očekivanja shodno uzrastu

 

Edukacija Kompas vaspitanja sadrži :

 • Video materijale od 26 video lekcija 
 • Video vežbe sa Mionom koja nam daje odgovore iz ugla deteta
 • Priručnik koji ostaje kao podsetnik, ali i kao mesto gde možete upisati svoje odgovore i zapažanja
 • 52 kartice pozitivne discipline, 52 alata koji pomažu u svakodnevnim situacijama (pdf)
 • Grafikon dečijih pogrešnih ciljeva sa roditeljskim intervencijama
 • Template za “Porodične sastanke“
 • Poster “Stvari koje (ne) mogu da kontrolišem“
 • Ebook “Komunikacija sa poštovanjem i granicama“
 • Bonus materijal za dalje učenje
 • Članstvo u zatvorenoj FB grupi sa roditeljima koji su prošli edukaciju ili konsultacije i mogu pomoći deljenjem iskustva sa svojom decom
 • Prisustvo na radionicama i LIVE uključenjima u okviru iste FB grupe
 
 

CENA 230€


BITNO

 • Sve materijale dobijate odmah i koristite ih redosledom kojim vi želite, zavisno od trenutnih potreba u odnosu sa decom. 
 • Možete ih koristiti neograničen broj puta. 
 • Dobijate svako novo izdanje, uvek besplatno.

I modul

 1. Aktivnost sa dve liste
 2. Moje dete ne sluša
 3. Prestanite pričati
 4. Pitati naspram govoriti 
 5. Povezanost zagrljajem
 6. 5 principa pozitivne discipline 

II modul

 1. Disciplina: Šta ste sve pokušali? 
 2. Kako deca reaguju na kaznu?
 3. Nežno i strogo: Koliko je važno I? 
 4. Zašto mala deca ne razumeju NE?
 5. Kreirajte pozitivan time – out sa svojim detetom

III modul

 1. Da li je vaš posao da decu činite srećnom?
 2. Osećanja vam pomažu da otkrijete skrivenu poruku deteta 

IV modul

 1. Vaše odluke iz detinjstva
 2. Prirodne i logične posledice 
 3. Porodični sastanci
 4. Lista rutinskih obaveza

V modul

 1. Nesavršen roditelj
 2. Povezanost i doprinos
 3. Vežba: Termometar 
 4. Ohrabrenje naspram pohvale
 5. Točak izbora
 6. Vežba: Ne nastavljajte se 

VI modul

 1. Oporavak od greške
 2. Životni prioriteti 
 3. Osnaživanje naspram obeshrabrivanja 

Edukacija Kompas vaspitanja nije za osobe koje: 

 • nisu otvorene da čuju za drugačije načine vaspitanja
 • se „slepo“ drže metoda poput kazni, pretnji, oduzimanja privilegija…

Za sva pitanja i nedoumice možete se informisati na telefon:  063 7491 109