Jelena Marušić

Osnivač Kompas vaspitanja

 • Psiholog
 • Edukator pozitivne discipline za roditelje
 • Sertifikovani trener za korišćenje coaching alata Points of you
 • Sertifikovani trener asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti

Moja najvažnija uloga je biti mama Sari (6) i Luki (3). Svakodnevno se nalazim u izazovnim situacijama, što znači da, kao i većina vas, prolazim kroz iste borbe: odnos sestra-brat, suparništvo, ljubomora, ljutnja, agresija, izazovi vrtića, drame drugara, borbe za moć… i još mnogo toga.

Kao psiholog i edukator pozitivnog roditeljstva smatram da savršen roditelj ne postoji. Svakako težim da, radom na sebi, osvestim sopstvene probleme koji me koče da budem što bolji roditelj, upravljam okidačima, ostanem smirena i samim tim održim vezu sa decom jakom.

Osnivanjem Kompas vaspitanja moja misija je da svojim radom utičem na izgradnju sigurnog i srećnog okruženja za odrastanje dece.

Deliću sa vama svoje borbe i uspehe, zajedno sa praktičnim i primenljivim savetima koje možete koristiti u sličnim problemskim situacijama sa svojom decom. Inače, dolazim iz porodice u kojoj sam odrasla sa tri brata i jednom sestrom. Uvek sam se divila svojim roditeljima kako odgajaju petoro dece i želela isto što i oni imaju. Petoro dece! Mislila sam da je jednostavno. Oni su moji životni učitelji i moj kompas u vaspitanju. Uz pomoć njih sam naučila da ne treba da tražim od svog deteta nešto što ni sama ne posedujem. Što se tiče edukativnog usmerenja Džejn Nelsen i Lin Lot su jako uticale na mene i moj vaspitni stil.
Verujem u pozitivnu disciplinu jer zaista daje vidljive rezultate na duge staze.

Uroš Mitić

 • Psiholog
 • Psihoterapeut pod supervizijom
 • Osnivač psihološkog savetovališta „Psihum“

Završio studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta na smeru psihologija.

Tokom akademskih studija usmerio sam se na  specijalističke studije psihoterapija na ICTA institutu za tranakcionu analizu u Beogradu.

Verujem u lične kapacitete svakog pojedinca. Pravac psihoterapije koji koristim u radu jeste Tranakciono – analitički pravac. Tranakciona analiza se, između ostalog, bavi istraživanjem životnog scenarija, ranih odluka, zastoja, zabrana i poruka u koje nesvesno verujemo sve dok o njima ne razmilsimo i donesemo odluku da ih promenimo. Upravo na taj način, svakodnevno sam svedok novih odluka, a samim tim i novog načina života kod ljudi.

Tokom radnog isustva imao sam prilike da radim sa najrazličitijim populacijama kroz institucije zdravstvene i socijalne zaštite. Tokom višegodišnje privatne prakse, uspešno sam radio sa ljudima u najrazličitijim problemima.

Članstva u relevatnim organizacijama:

 • Član SATAe – Srpske asocijacije za Transakcionu analizu
 • Član EATAe – Evropske asocijacije za Tranakcionu analizu
 • Član ICTA insituta – Internacionalni centar tranakcione analize
 • Član EAPa – Evropske asocijacije za psihoterapiju

Ksenija Stanković

 • Psiholog
 • Psihoterapeut pod supervizijom

Psihologiju završila na Filozofskom fakultetu i nastavila sa psihoterapijskom edukacijom na ICTA institutu (Internacionalni centar za Transakcionu analizu). Zagovornik je ideje da bez volje i oslobođene svesti ne možemo napraviti autentičnu promenu koja donosi pozitivan rezultat. Kroz lični razvoj teži da bude podrška ljudima prilikom osvešćivanja kapaciteta i razvoja potencijala ličnosti. Veruje da granice mogućnosti možemo pomeriti uz motivaciju i međusobnu saradnju. Kroz učenje, kao interaktivan proces, fokus stavlja na funkcionalna znanja koja su korisna i primenljiva u svakodnevnim izazovnim situacijama.  

Osim psihoterapije, sfere interesovanja su joj treninzi mekih veština, pedagoška psihologija i primena psihologije u radu sa organizacijama.