Lični podaci su informacije koje identifikuju korisnika, a odnose se na kreiranje naloga, učestvovanje u  istraživanjima tržišta, pregledu materijala i bilo kakve druge aktivnosti gde se zahteva dodatna identifikacija pojedinog korisnika. Samim uključivanjem u takve aktivnosti podrazumeva se korisnikova saglasnost. U zavisnosti od potrebe podataka za neke aktivnosti, deo potrebnih podataka može biti na dobrovoljnoj osnovi, a deo podataka obavezan. Važno je znati da nikada niste u obavezi da pristanete na odavanje bilo koje informacije o sebi ukoliko to ne želite. Ukoliko ne prihvatite davanje neophodnih, odnosno obaveznih podataka, prestaće dalja obrada Vaših podataka, čime će se smatrati da ste odustali od korišćenja VASPITANJE.COM i nećemo dozvoliti učestvovanje u određenim akcijama.

Da biste koristili VASPITANJE.COM, dobrovoljno pristajete da VASPITANJE.COM otkrijete svoje lične podatke, za čiju ste tačnost, kompletnost i ažurnost odgovorni sami i ovlašćujete VASPITANJE.COM da Vaše lične podatke dalje, za sve vreme dok upotrebljavate VASPITANJE.COM, obrađuje u različite svrhe. VASPITANJE.COM poštuje privatnost korisnika svog internet sajta tako da u nastavku navodimo u koje svrhe koristimo Vaše lične podatke i koja su Vaša prava u odnosu na zaštitu ličnih podataka.

Svrhe u koje ćemo koristiti Vaše lične podatke:

 • Omogućavanje provere Vašeg identiteta radi korišćenja i upotrebe COM kao i sigurnosti sadržaja, naše zaštite i zaštite drugih. U svim takvim slučajevima VASPITANJE.COM će zadržati kontrolu nad informacijama i odgovornost za korišćenje ličnih informacija;
 • Kako bismo mogli, uz Vašu saglasnost:
 • da Vam pružimo edukacije u obliku webinara, online kurseva, prezentacija i učiniti dostupnima stručne članke;
 • pružanja aktuelnih sadržaja (o novim edukacijama, intervjuima, člancima, proizvodima i uslugama kao i o pogodnostima vezanim uz njih), edukacije i zanimljivosti iz raznih oblasti;
 • da Vas obaveštavamo o događajima, radionicama, kongresima i sličnom sadržaju iz raznih oblasti i trećih strana kao i pozivanje na učestvovanje u njima;
 • pozivati na učestvovanje u istraživanjima tržišta;
 • da postavljamo kolačiće i slične tehnologije za praćenje interesovanja i navika korisnika;
 • Kako bismo mogli da ispunimo naše legitimne poslovne interese, a posebno:
 • analiziranje korišćenja našeg COM internet sajta radi stalnog poboljšanja sadržaja i merenja učinka;
 • prilagođavanje korišćenja našeg COM internet sajta, kao i našu komunikaciju, Vašim potrebama i navikama;
 • pružanje korisničke podrške, odgovora na Vaša pitanja ili drugu korespondenciju;
 • kako bismo ispunili zahteve koji proizilaze iz primenjenih propisa, a posebno kako bismo odgovorili na zahteve državnih organa za informacijama;
 • U svrhu marketinških aktivnosti, koje se ogledaju u pružanju informacija o novim i postojećim proizvodima i uslugama internet sajta Vaspitanje.com, odnosno promociji ili prezentaciji proizvoda i usluga, obaveštavanju o događajima u okviru internet sajta COM i pozivanju da se učestvuje na istima, obaveštavanje o besplatnim edukacijama i anketiranju sa ciljem ispitivanja zadovoljstva pruženim uslugama.

VASPITANJE.COM  može lične podatke dobijene putem Internet portala da razmenjuje sa korisnicima u sledeće svrhe:

 • deljenje Vaših ličnih informacija sa ostalim korisnicima radi ostvarivanja dodatnih pogodnosti za sve korisnike, a posebno Vaših komentara na online nastavi kao i rezultate online testova;
 • kao odgovor na zahteve državnih organa ili kada COM veruje da će njihovo otkrivanje pomoći sprovođenju zakona ili je potrebno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati usklađenost sa Uslovima korišćenja našeg Internet portala ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnost ovog Internet portala, njihovih korisnika ili drugih osoba;
 • radi revizije poslovanja COM
 • radi sprovođenja istrage ili davanja odgovora na pritužbe ili sigurnosne pretnje.

Vaši lični podaci biće obrađivani u gore navedene svrhe za sve vreme Vašeg korišćenja Internet sajta.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa identitetom vršioca skladištenja i čuvanja Vaših ličnih podataka, sa svrhom obrade kojoj su podaci namenjeni, da ste informisani o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravku podataka koji se na njega odnose, da se radi o dobrovoljnom davanju podataka i o mogućim posledicama uskraćivanja davanja podataka, nakon čega dajete svoju izričitu saglasnost VASPITANJE.COM  da preduzme sve radnje vezane uz obradu Vaših ličnih podataka, kako onih koji su navedeni u ovim Uslovima, tako i drugih koje dobrovoljno dajete, u svrhu obavljanja redovnog poslovanja za koje je registrovan VASPITANJE.COM, sa time da ujedno dajete svoju saglasnost da Vas VASPITANJE.COM putem dostupnih sredstava informisanja, posebno elektronske i redovne pošte, SMS-a, telefona, internet stranica i ostalih kanala komunikacije obaveštava o proizvodima i uslugama VASPITANJE.COM u okviru svoje poslovne delatnosti, kao i svih drugih proizvoda i usluga.

Potvrđujete i da ste upoznati sa Vašim pravom da se usprotivite obradi ličnih podataka u bilo koje navedene svrhe. U tom slučaju Vaši lični podaci neće biti korišćeni sa tim ciljem. Imate pravo od VASPITANJE.COM da zatražite pristup Vašim ličnim podacima kao i da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Takođe, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i na prenosivost Vaših podataka.

Ovde obaveštavamo kako se lični podaci korisnika neće prodavati ili koristiti na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, niti prenositi bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg posebnog odobrenja. Vaše lične informacije čuvaju se na serveru kojem mogu da pristupe samo odabrane osobe i pružaoci usluga. Naša je preporuka da što pre dopunite Vaše lične informacije kad se one promene.