Sa vama ovog puta delim jedan od značajnih alata pozitivne discipline a to su porodični sastanci.

Tokom sastanka deca se uče:

  • Veštinama slušanja
  • Promišljanju
  • Veštinama rešavanja problema
  • Uzajamnom poštovanju
  • Vrednostima
  • Opuštanju pre nego rešimo problem
  • Saradnji (izbegnite nadmetanje fokusiranjem na rešenja)
  • Odgovornosti u sigurnom okruženju
  • Kako da pronađemo rešenja sa kojima se slažu svi koji su uključeni
  • Osećaju pripadnosti i moći
  • Socijalnoj svesti (o porodici, drugima i okruženju)
  • Da su greške odlična prilika da učimo
  • Zabavi (kreiranje tradicije i uspomena)

Ostavite mail da preuzmete pdf dokument……