PRISUTNOST

Tokom jučerašnje konsultacije sa jednom mamom dobila sam inspiraciju za ovaj post. Mama se žalila da joj se čini da ima malo vremena sa detetom i da meri svaki svoj postupak i vodi računa o tome šta će reći. Ovo nije jedina mama koja pominje ovaj osećaj. Više od 90% vas je odgovorilo sa DA…