POVREĐEN SAM I JA ĆU TEBE POVREDITI

Kada dete počne da uzvraća, da se sveti, roditelji neretko osuđuju takvo ponašanje i izostaje razumevanje šta zapravo stoji iza takvog ponašanja. Kada se dete sveti uglavnom skrivena poruka koju dete krije je: Povređen sam. Prepoznaj moja osećanja.  Na primer: Ako kritikujete starije dete stalno jer se ne ponaša lepo prema svom mlađem bratu naravno…