Program Smireno i dosledno vaspitanje

Da vam bude dobro u roditeljskoj koži… 28. oktobra, 18-20h počinje nova grupa programa Smireno i dosledno vaspitanje. Kroz 6 radionica upoznaću vas: sa dečijim svetom, podstaći da koristite roditeljske veštine koje ohrabruju decu i utiču na izgradnju odnosa koji je baziran na poverenju i poštovanju. Svakog četvrtka 18-20h sastajem se sa grupom putem zoom…